سورة الرعد آية 0031ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد

0013 سورة الرعد آية 0031 – Tafsir Ayat

Kitab-kitab Tafsir

Indonesian

Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.

Malay

Dan kalaulah ada mana-mana Kitab Suci yang dengan sebabnya gunung-ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah-belah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya, maka Al-Quran ialah Kitab Suci yang mengandungi mukjizat. (Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak Allah), bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki tentulah Ia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, (lalu menjadikan mereka semuanya beriman). Dan orang-orang yang kafir itu (dengan sebab kekufuran mereka) sentiasa ditimpa bala bencana (ke atas diri atau harta benda mereka); atau pun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka (lalu menjadikan mereka gempar kecemasan), sehinggalah datang janji Allah (hari kiamat dan azabnya); Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.

Quraish Shihab

Mereka menuntut adanya mukjizat selain al-Qur’ân, padahal al-Qur’ân amat tinggi kedudukan dan pengaruhnya kalau mereka mau mencari dan tunduk kepada kebenaran. Kalau terbukti ada kitab suci yang dibacakan, lalu menggetarkan gunung hingga dapat bergerak dari tempatnya, atau membelah bumi, atau dapat membuat orang mati berbicara, itulah al-Qur’ân. Akan tetapi mereka keras kepala. Hanya pada Allah sajalah persoalan mukjizat dan pembalasan orang-orang yang ingkar. Dalam hal itu, Dia memiliki kekuasaan yang mutlak dan sempurna. Jika begitu keadaan orang-orang yang keras kepala, apakah orang-orang yang takut kepada kebenaran tidak putus asa dengan berimannya mereka, sementara keingkaran itu adalah atas kehendak Allah? Kalau Allah menghendaki memberi petunjuk kepada semua orang, tentu mereka semua akan berpetunjuk. Kekuasaan Allah sungguh amat jelas di hadapan mereka. Oleh karena itu, mereka masih terus tertimpa musibah yang amat besar, akibat perbuatan yang membinasakan itu, atau bencana yang turun di dekat mereka, sampai datang waktu yang telah ditentukan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengkhianati janji-Nya.

Advertisements

سورة الرعد آية 0028


ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار

0013 سورة الرعد آية 0028 – Tafsir Ayat

Kitab-kitab Tafsir

Indonesian

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Malay

“(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah”. Ketahuilah dengan “zikrullah” itu, tenang tenteramlah hati manusia.

Quraish Shihab

Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur’ân dan sebagainya, hati mereka menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap keridaan-Nya.

شس

شس

شس

شس

شس

سورة فصلت آية 0028


ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون

0041 سورة فصلت آية 0028 – Tafsir Ayat

Kitab-kitab Tafsir


Indonesian

Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, (yaitu) neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami.

Malay

Demikianlah keadaannya balasan musuh-musuh Allah iaitu neraka; disediakan untuk mereka tempat tinggal yang kekal didalamnya, sebagai balasan bagi perbuatan mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat Kami.

[41:28] Quraish Shihab
Siksa yang telah disebutkan itu adalah balasan yang sebenarnya bagi musuh-musuh Allah. Selain itu, bagi mereka juga telah disediakan neraka untuk tempat tinggal mereka yang abadi, sebagai balasan atas pengingkaran mereka yang terus-menerus terhadap ayat-ayat dan bukti-bukti dari Allah.

سورة يوسف آية 0109


وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

0012 سورة يوسف آية 0109 – Tafsir Ayat

Kitab-kitab Tafsir

Indonesian

Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?

Malay

Dan tiadalah Kami mengutus Rasul – sebelummu (wahai Muhammad) melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar, yang kami wahyukan kepada mereka. Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi, supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya?

Quraish Shihab

Ketika Kami memilihmu, Muhammad, Kami tidak meninggalkan ketentuan yang telah Kami tetapkan dalam memilih rasul-rasul. Keadaan umatmu juga tidak keluar dari ketentuan yang berlaku pada umat- umat yang lalu. Sebelummu, Kami tidak pernah mengutus malaikat sebagai rasul. Kami hanya mengutus orang-orang dari penduduk setempat yang Kami beri wahyu. Mereka Kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Mereka disambut baik dan diterima oleh orang-orang yang mendapat petunjuk, dan ditolak oleh orang-orang yang sesat. Apakah umatmu tidak menyadari kenyataan ini? Atau, apakah mereka merasa lemah dan tidak mampu berusaha, lalu Kami binasakan di dunia, sehingga akhir perjalanan mereka adalah neraka? Tetapi, ada juga yang beriman kepada ajakan itu. Mereka Kami selamatkan dan Kami tolong di dunia. Pahala akhirat tentu lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah lalu tidak menyekutukan-Nya dan tidak mendurhakai-Nya. Apakah akal kalian dicabut, wahai orang-orang yang menolak, hingga kalian tidak dapat berfikir dan merenungkan?

سورة يونس آية 0025والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

Kitab-kitab Tafsir

[10:25] Basmeih
(Itulah dia kesudahan kehidupan dunia), dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan Dia sentiasa memberi petunjuk hidayahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) ke jalan yang betul lurus (yang selamat itu).
[10:25] Bahasa Indonesia
Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).
[10:25] Quraish Shihab
Allah memanggil hamba-hamba-Nya dengan keimanan dan amal saleh ke surga, tempat yang aman dan damai. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang benar, yaitu keselamatan, disebabkan kesiapan dan kecondongannya kepada kebaikan.
[10:25] Tafsir Jalalayn
(Allah menyeru ke darussalam) kepada jalan keselamatan, yaitu surga; Dia menyeru manusia pada keimanan (dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya) untuk mendapat petunjuk (kepada jalan yang lurus) yakni agama Islam.

شس

شس

شس

شس

شس

سورة الممتحنة آية 0008


لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

0060 سورة الممتحنة آية 0008 – Tafsir Ayat

Kitab-kitab Tafsir

Indonesian

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Malay

Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

Quraish Shihab

Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi dan mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan.

سورة الأنفال آية 0047


ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط


ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط


وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّـهِ ۚ وَٱللَّـهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ[8:47] Basmeih

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negerinya dengan berlagak sombong dan menunjuk-nunjuk (kekuatan mereka) kepada orang ramai (kerana hendak meminta dipuji), serta mereka pula menghalang manusia dari jalan Allah dan (ingatlah) Allah Maha Meliputi pengetahuanNya akan apa yang mereka kerjakan.


[8:47] Bahasa Indonesia

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya’ kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.


[8:47] Quraish Shihab

Janganlah kalian bersikap seperti orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan membangga- banggakan kekayaan, kekuatan dan kesenangan hidup, lalu memamerkannya pada khalayak ramai, agar mendapatkan sanjungan mereka. Dengan berbuat demikian, sesungguhnya dia telah merintangi manusia dari jalan Allah dan agama Islam. Akan tetapi Allah Maha Meliputi mereka dengan ilmu dan kekuasaan-Nya. Dia akan memberikan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat.


[8:47] Tafsir Jalalayn

(Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya) untuk tujuan melindungi kafilah perdagangan milik mereka, dan mereka tidak mau kembali ke kampung halamannya sesudah kafilah perdagangan mereka selamat dari sergapan pasukan kaum Mukminin (dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia) yang mereka telah mengatakan, “Kami tidak akan kembali sebelum meminum khamar, menyembelih unta dan para penyanyi wanita menghibur kami dengan musik dan nyanyiannya di Badar nanti.” Kemudian hal tersebut tersiar beritanya di kalangan orang-orang banyak (serta menghalangi) orang-orang (dari jalan Allah. Dan ilmu Allah terhadap apa yang mereka kerjakan) boleh dibaca ya’maluuna dan boleh pula ta’maluuna (Maha Meliputi) melalui ilmu-Nya, Dia akan membalas semua amal perbuatan mereka.


 • امهات التفاسير
  • 00310 ت – تفسير جامع البيان في تفسير القرآن – تفسير الطبري
  • 00538 ت – تفسير الكشاف – تفسير الزمخشري
  • 00606 ت – تفسير مفاتيح الغيب التفسير الكبير – تفسير الرازي
  • 00671 ت – تفسير الجامع لأحكام القرآن – تفسير القرطبي
  • 00774 ت – تفسير القرآن الكريم – تفسير ابن كثير
  • 00685 ت – تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل – تفسير البيضاوي
  • 00864 ت – تفسير الجلالين – تفسير المحلي والسيوطي
  • 01250 ت – تفسير فتح القدير – تفسير الشوكاني
 • إعراب الآية القرآنية
  • إعراب الآية
  • إعراب القرآن – الدر المصون – الحلبي
  • إعراب القرآن – النحاس
  • إعراب القرآن – كلمات
  • إعراب القرآن – قاسم دعاس
 • تفاسير أهل السنة
  • 00817 ت – تفسير القرآن – تفسير الفيروز أبادي
  • 00375 ت – تفسير بحر العلوم – تفسير السمرقندي
  • 00450 ت – تفسير النكت والعيون – تفسير الماوردي
  • 00516 ت – تفسير معالم التنزيل – تفسير البغوي
  • 00546 ت – تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – تفسير ابن عطية
  • 00597 ت – تفسير زاد المسير في علم التفسير – تفسير ابن الجوزي
  • 00660 ت – تفسير القرآن – تفسير ابن عبد السلام
  • 00710 ت – تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل – تفسير النسفي
  • 00725 ت – تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل – تفسير الخازن
  • 00754 ت – تفسير البحر المحيط – تفسير أبو حيان
  • 00803 ت – تفسير التفسير – تفسير ابن عرفة
  • 00728 ت – تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان – تفسير القمي النيسابوري
  • 00875 ت – تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن – تفسير الثعالبي
  • 00880 ت – تفسير اللباب في علوم الكتاب – تفسير ابن عادل
  • 00885 ت – تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور – تفسير البقاعي
  • 00911 ت – تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور – تفسير السيوطي
  • 00951 ت – تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم – تفسير أبو السعود
  • 00150 ت – تفسير مقاتل ابن سليمان – تفسير مقاتل ابن سليمان
  • 00427 ت – تفسير الكشف والبيان – تفسير الثعلبي
  • 00104 ت – تفسير مجاهد – تفسير مجاهد ابن حبر المخزومي
  • 00756 ت – تفسير الدر المصون – تفسير السمين الحلبي
  • 00741 ت – تفسير التسهيل لعلوم التنزيل – تفسير ابن جزي الغرناطي
  • 00360 ت – تفسير التفسير الكبير – تفسير الطبراني
  • 00333 ت – تفسير تأويلات أهل السنة – تفسير الماتريدي
  • 01241 ت – تفسير حاشية الصاوي – تفسير الجلالين
  • 00161 ت – تفسير سفيان الثوري – تفسير عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي
  • 00303 ت – تفسير النسائي – تفسير النسائي
  • 00211 ت – تفسير عبد الرزاق الصنعاني مصور – تفسير همام الصنعاني
  • 01332 ت – تفسير محاسن التأويل – تفسير محمد جمال الدين القاسمي
  • 01354 ت – تفسير المنار – تفسير محمد رشيد بن علي رضا
  • 00399 ت – تفسير القرآن العزيز – تفسير ابن أبي زمنين
  • 00330 ت – تفسير كتاب نزهة القلوب – تفسير أبى بكر السجستاني
  • 00548 ت – تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن – تفسير الطبرسي
  • 00460 ت – تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن – تفسير الطوسي
  • 00283 ت – تفسير القرآن – تفسير التستري
 • تفاسير أهل السنة السلفية
  • 01921 م – تفسير أيسر التفاسير – تفسير أبو بكر الجزائري
  • 01376 ت – تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان – عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي
 • تفاسير حديثة
  • 01270 ت – تفسير روح المعاني – تفسير الألوسي
  • 01387 ت – تفسير في ظلال القرآن – تفسير سيد قطب
  • 01393 ت – تفسير التحرير والتنوير – تفسير ابن عاشور
  • 01393 ت – تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن – تفسير الشنقيطي
  • 01418 ت – تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي
  • 01431 ت – تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم – تفسير طنطاوي
 • تفاسير مختصرة
  • 00468 ت – تفسير الوجيز – تفسير الواحدي
  • 00754 ت – تفسير النهر الماد – تفسير الأندلسي
 • تفاسير ميسرة
  • 01332 ت – تفسير تيسير التفسير – تفسير إطفيش
  • 01404 ت – تفسير تيسير التفسير – تفسير القطان
  • 00000 – تفسير المنتخب في تفسير القرآن الكريم – لجنة القرآن الكريم
  • 02011 ت – تفسير أيسر التفاسير – تفسير أسعد حومد
  • 01930 م – تفسير آيات الأحكام – تفسير الصابوني
  • 01930 م – تفسير مختصر تفسير ابن كثير – تفسير الصابوني
  • 01930 م – تفسير صفوة التفاسير – تفسير الصابوني